Şcoala Populară de Arte „Titel Popovici” Iaşi

0

Şcoala Populară de Arte Iaşi este o instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, având ca profil învăţământul artistic şi de însuşire a meşteşugurilor tradiţionale, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Iaşi.
Şcoala Populară de Arte Iaşi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare, ale normelor didactice elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, şi Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi cu prevederile propriului regulament de organizare şi funcţionare, elaborat în temeiul regulamentului cadru. Diplomele de absolvire date de aceasta Instituţie, sunt recunoscute şi în străinătate.

In brief

Activă din: 1956

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Iași