Școala Profesională Dumeşti

0

Școala Profesională Dumeşti, ca parte integrantă a sistemului comunitar, urmăreşte formarea personalitaţii autonome si creative a elevilor, asigurând o pregătire de calitate, bazată pe cunostinţe de cultură generală şi formarea de competenţe profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei profesii, continuarea studiilor liceale sau realizarea propriei afaceri. Aceasta promovează identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev bazate pe cunoştinţe de cultură generală şi formarea de competenţe profesionale, asigurând şanse egale tuturor elevilor, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe pentru a-şi găsi locul şi menirea în vederea exercitării unei profesii  într-o societate flexibilă şi dinamică.

In brief

Activă din: 1864

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Iași