Şcoala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu”

0

Şcoala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu”din București a fost înființată în toamna anului 1864, prin stăruință doctorului Nicolae Kretzulescu, ministrului Instrucțiunii Publice.

 Școală dispune de: 3 corpuri de clădiri cu 29 săli de clasa, 16 cabinete școlare și laboratoare dotate cu mijloace de învățământ moderne (80 calculatoare PENTIUM racordate la INTERNET, televizoare, video și retroproiectoare), o aula monumentală de festivități cu 200 locuri, o sala de sport cu instalație de sonorizare, o biblioteca cu peste 48.000 de volume (din care fondul documentar de specialitate în limbile engleză și franceză de peste 3.000 de volume), un club al elevilor, câte un cabinet medical, stomatologic și de consiliere școlară.

In brief

Activă din: 1864

Domeniu: Educatie

Cluster: Scoli

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: București