Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Episcop Ioan Popazu”, Caras Severin

0

În anul 1927, Institutul Teologic se transforma în Academie Teologică ce funcţionează până la reforma învăţământului din 1948, dată la care au loc unele modificări structurale prin hotărâri oficiale mai mult sau mai puţin benefice. În acest sens, din 1955, din forma superioară de învăţământ, la Caransebeş a rămas o Şcoală de Cântăreţi Bisericeşti ridicată apoi la gradul de Seminar Teologic cu cinci ani de studii.

Revoluţia din 1989 a adus multe schimbări şi în învăţământul teologic. Prin Hotărârea Guvernului României, nr. 521/21mai 1990, începând cu anul şcolar 1990-1991, Seminariile Teologice au fost incluse în structura învătământului de stat, cu finanţare doar din 1993. Cu acelaşi an şcolar, 1990-1991, Seminarul Teologic din Caransebeş, primeşte denumirea de Seminarul Teologic ,,Episcop Ioan Popasu” .

Între anii 1993-1996,  pe lângă seminar, a funcţionat și Şcoala Postliceala de Cântăreţi bisericeşti și Învăţători, iar din 1993 a fost reactivată Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti, cu durata de trei ani, care a funcţionat până în anul 2000.

In brief

Activă din:

Domeniu: Educatie

Cluster: Licee

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Caraș Severin