SNSPA – Școala Națională de Studii Politice și Administrative București

0

Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), înfiinţată în 1991 ca școală de guvernare și de pregătire a specialiștilor în domenii esenţiale ale societăţii, este un reper în peisajul academic românesc. SNSPA este o instituţie publică de învăţământ superior, de cercetare știinţifică și de pregătire academică și profesională de înalt nivel naţional și internaţional, care include toate cele trei cicluri de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat.

In brief

Activă din: 1991

Domeniu: Educatie

Cluster: Universitati

Contacte: 190

Organizații: 5

Țara: România

Prezență: București