Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF)

0

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) are drept scop crearea şi dezvoltarea cadrului organizatoric necesar pentru promovarea intereselor cu caracter profesional, ştiinţific, legislativ, juridic, şi promovarea intereselor economice, pentru dezvoltarea unor raporturi instituţionalizate cu autorităţile publice, cu alte organizaţii similare din ţară şi străinătate, cu societatea civilă, pentru realizarea de activităţi şi iniţiative care promovează dezvoltarea şi afirmarea specialităţii de medicina familiei.

Fiind portavocea unei specialităţi de mare calibru, structura SNMF este extrem de complexă. Fiecare judeţ din România are o asociaţie locală de medicina familiei. Fiecare asociaţie locală este o entitate independentă din punct de vedere juridic, astfel încât SNMF este de fapt o structură federativă. Asociaţiile locale sunt afiliate SNMF printr-un document numit protocol de afiliere semnat de ambele părţi. Obiectivele SNMF, prevăzute ca atare în statut reflectă de fapt activitatea acesteia de până în prezent și proiectele viitoare.

SNMF are o bogată activitate științifică, reprezentată de organizarea cursurilor și manifestărilor de educație medicală continuă, participarea la elaborarea curriculei de pregatire în specialitatea medicina de familie și a ghidurilor de practică medicala, participarea la proiecte de cercetare științifică, împreuna cu alte organizații cu interese similare.

In brief

Activă din: 1990

Domeniu: Sanatate

Cluster: 

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Toate