Spitalul Clinic CF Nr. 1 Witting

0

Spitalul Clinic CF Witting este unitate sanitară publică, având secţii clinice, prin parteneriatul cu Universitatea de Medicină şi Farmacie Titu Maiorescu, iar Ambulatoriul de Specialitate este agreat să efectueze atât analize medicale, cât şi analize psihologice prin personalul cu atribuţii în Siguranţa Transporturilor. Spitalul Clinic Nr. 1 CF Witting, constituie în acelaşi timp baza de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală, care consolidează calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a etitii şi deontologiei medicale. În cadrul spitalului funcţionează Comisia Centrală de Siguranţa Circulaţiei formată din medici primari bine pregătiţi care supraveghează starea de sănătate a personalului din siguranţa circulaţiei, stabilesc măsurile necesare pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi asigură controlul stării de sănătate, conform instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică.

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Spitale Publice

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: București