Spitalul Clinic CF Oradea

0

Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialităţi: anestezie şi terapie intensivă, medicină internă, pediatrie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie, medicină de laborator, radiologie – imagistică medicală. Continuitatea asistenţei medicale este asigurată in Spitalul Clinic Cai Ferate Oradea de catre medici de specialitate, în una dintre specialităţile: medicină internă, pediatrie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie si prin două linii de gardă, organizate astfel: linie de gardă pentru specialităţile medicale si linie de gardă pentru specialităţile chirurgicale.

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Spitale Publice

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Bihor