Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-maxilo-facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu” București

0

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-maxilo-faciala Prof. Dr. Dan Theodorescu are in dotare următoarele echipamente şi aparate medicale: aparatură de radiodiagnostic şi imagistică medicală, instrumentele şi echipamentele necesare pentru efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, precum şi, după caz, microbiologie, imunologie şi/sau toxicologie.

În Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-maxilo-facială Prof. Dr. Dan Theodorescu se desfasoara activitati de învăţământ şi cercetare ştiinţifico-medicală, cât şi de educaţie medicală continuă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Spitale Publice

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: București