Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Maria Sklodowska Curie” București

0

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “M. S. Curie” este o instituție de interes public național, în domeniul public al statului, în administrarea și subordinea Ministerului Sănătății, având ca obiect de activitate asistența medicală, cercetarea științifică și învățământul medical de specialitate, o bogată tradiție recunoscută pe plan național și internațional și un personal universitar de înaltă ținută științifică. Spitalul este o donație a statului polonez pentru copiii din România, construit de firma poloneză BUDIMEX .. Obiectul de activitate al Spitalului, este asistența medicală de specialitate pentru copii, cu adresabilitate întregii populații a țării, asigurând prin personalul său înalt calificat: Servicii de urgență; Servicii curative; Servicii profilactice.

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Spitale Publice

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: București