Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni

0

Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice necesare pentru asigurarea de servicii medicale pentru îngrijirea bolnavilor cronici sau servicii medicale într-o singură specialitate, având în dotare echipamentele şi aparatura medicală necesare pentru furnizarea serviciilor medicale corespunzătoare specialităţilor aprobate în structura organizatorică aprobată. Spitalul a fost construit în perioada 1954-1956, funcționând inițial că spital cu 151 paturi.

In brief

Activă din: 1956

Domeniu: Sanatate

Cluster: Spitale Publice

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Argeș