Spitalul de Psihiatrie Cavnic

0

Spitalul de Psihiatrie Cavnic este unitate sanitară cu personalitate juridică, de utilitate publică, cu paturi, în curs de acreditare de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor în ciclul al 2-lea. Unitatea sanitară furnizează servicii medicale preventive, curative, de recuperare, organizat şi finanţat conform prevederilor legale, participând la asigurarea stării de sănătate a populaţiei în baza Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Spitalul de psihiatrie Cavnic se află în subordinea Consiliului local al Orașului Cavnic.

In brief

Activă din: 2004

Domeniu: Sanatate

Cluster: Spitale Publice

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Maramureș