Spitalul General Căi Ferate Simeria

0

Spitalul General CF Simeria, unitate sanitară aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, asigură asistență medicală atât persoanelor asigurate cât și altor categorii de persoane, deservind atât populaţia din oraşul Simeria cât şi populaţia din satele limitrofe acestuia. Din punct de vedere al clasificaţiei teritoriale, Spitalul General CF Simeria este un spital local, după criteriul specialităţii este un spital general, iar după criteriul proprietăţii este un spital public. Spitalul General CF Simeria funcţionează în baza structurii organizatorice aprobate de Ministrul Transporturilor și Infrastructurii. Unitatea medicală are un număr total de 111 paturi şi  furnizează servicii medicale  spitaliceşti în regim de spitalizare continuă pe 106 paturi  pentru bolnavii acuți, în specialităţile medicină internă, chirurgie generală, neurologie, psihiatrie, diabet zaharat și boli metabolice, îngrijiri paliative, cardiologie, ORL şi pe 5 paturi în regim de spitalizare de zi.

In brief

Activă din: 1885

Domeniu: Sanatate

Cluster: Spitale Publice

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Hunedoara