Spitalul Municipal Gheorgheni

0

Spitalul Municipal Gheorgheni este unitate sanitară publică de interes local, care asigură servicii medicale, având 200 paturi distribuite în secţii şi compartimente. Serviciile medicale acordate de Spital sunt: preventive, curative, de recuperare, de îngrijire în caz de graviditate şi maternitate, precum şi a nou-născutului. Juridic, financiar şi din punct de vedere al structurii şi organizării, este subordonat Consiliului Local Gheorgheni. Spitalul funcţionează conform structurii organizatorice aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.619/01.06.2010.

In brief

Activă din: 1993

Domeniu: Sanatate

Cluster: Spitale Publice

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Hunedoara