Spitalul Orășenesc Balș

0

Spitalul Orășenesc Balș este o unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale spitalicești pentru pacienții acuți și cronici, precum și servicii medicale clinice și paraclinice in ambulatoriul integrat. Unitatea sanitară răspunde, in condițiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nozocomiale, precum și pentru acoperirea prejudiciilor aduse pacienților. Spitalul Orășenesc Balș urmăreşte îmbunătăţirea calităţii actului medical şi diversificarea serviciilor oferite populaţiei, cu respectarea drepturilor pacienţilor şi drepturilor cetăţeneşti.

In brief

Activă din: 1888

Domeniu: Sanatate

Cluster: Spitale Publice

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Olt