Spitalul Orășenesc Rupea

0

Spitalul Orășenesc Rupea este un spital public, cu personalitate juridică de interes local din rețeaua Ministerului Sănătății, care acordă îngrijiri medicale populației, în mod continuu, prin servicii de ambulator, spitaliare de zi și spitalizare continuă acuți și cronici, în specialitățile medicină internă, boli infecțioase, chirurgie generală, pediatrie și obstetrică ginecologie. De asemenea în Spitalul Orășenesc Rupea se acordă îngrijiri medicale de urgență tuturor pacienților care se prezintă la camera de garda. O preocupare permanentă este de a îmbunătăți permanent calitatea serviciilor medicale, de a diversifică serviciile medicale oferite populației și de a găsi surse de finanțare pentu serviciile medicale furnizate pacienților. 

In brief

Activă din: 1940

Domeniu: Sanatate

Cluster: Spitale Publice

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Brașov