Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte

0

Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte este o unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale spitalicești, asigura condiții de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice. De asemenea spitalul răspunde, în condițiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nozocomiale, precum și pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienților.

In brief

Activă din:

Domeniu: Sanatate

Cluster: Spitale Publice

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Prahova