Spitalului Orăşenesc „Sfânta Filofteia” Mizil

0

Spitalului Orăşenesc „Sfânta Filofteia” Mizil este o unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale spitaliceşti şi ambulatorii sau dispensarizare TBC, în care se asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor legale în vigoare, ordine al ministrului sănătăţii publice.De asemenea spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor igienico-sanitare, pentru respectarea drepturilor pacienţilor, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate acestora. Spitalul Orăşenesc „Sfânta Filofteia” Mizil este înfiinţat din anul 1880, are o tradiţie în această zonă şi este singura unitate cu paturi din zona de est a judeţului Prahova.

In brief

Activă din: 1880

Domeniu: Sanatate

Cluster: Spitale Publice

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Prahova