Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

0

Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia este organizată, actualmente, în cinci facultăţi: Facultatea De Istorie și Filologie, Facultatea De Ştiinţe Economice, Facultatea De Ştiinţe Exacte și Inginereşti, Facultatea De Drept și Ştiinţe Sociale, și Facultatea De Teologie Ortodoxă. În cadrul celor 5 facultăţi ale instituţiei sunt constituite 11 departamente, în cadrul cărora se desfăşoară activităţi didactice, de cercetare ştiinţifică şi de formare continuă. În instituţie sunt organizate în cadrul IOSUD-UAB 4 şcoli doctorale în domeniile Istorie, Filologie, Contabilitate şi Teologie. Pe lângă studiile doctorale, în cadrul şcolilor doctorale se organizează din anul universitar 2019-2020, programe postuniversitare de cercetare avansată – postdoctorale.

In brief

Activă din: 1991

Domeniu: Educatie

Cluster: Universitati

Contacte:

Organizații: 5

Țara: România

Prezență: Alba