Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

0
Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi este o instituţie specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, cu anvergură la nivel naţional şi european, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri specializaţi în agronomie, inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, ingineria produselor alimentare, horticultură, biotehnologii agricole, ingineria mediului, zootehnie, de licenţiaţi în biologie şi de doctori medici veterinari.Oferta academică se defineşte prin facultăţi acreditate, domenii de studiu cu impact profesional atât în România, cât şi în străinătate, calitate în educaţie, performanţă în cercetarea ştiinţifică, mobilităţi europene, cariere de succes, facilităţi şi condiţii de studiu ultramoderne.USAMV Iaşi oferă în cadrul celor patru facultăţi următoarele specializări:
Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură
Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare (Facultatea de Zootehnie)
Facultatea de Medicină Veterinară

USAMV Iaşi este membru: EUA (European University Association), AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), ICA – Association for European Life Science Universities, CASEE (The ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe), EAEVE (The European Association of Establishments for Veterinary Education), membru fondator al IAESTE România (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), RIFEFF (Réseau International Francophone des Etablissements de Formation de Formateurs).

In brief

Activă din: 1912

Domeniu: 

Cluster: Universitati

Contacte: 191

Organizații: 4

Țara: România

Prezență: Iași