Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad – UVVG

0

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad este o universitate privată, cu sediul în municipiul Arad. Înființată în 1990, cu două facultăți, universitatea a crescut între timp la un număr de 6 facultăți[4], cu aproximativ 4500 de studenți înscriși în cele trei cicluri de licență (180, 240, 300, 360 credite ECTS), master (90 și 120 credite ECTS) și doctorat. Universitatea este semnatară a Cartei Procesului Bologna din 1999.

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Universitati

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Arad