Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

0

Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti a fost înfiinţată în Bucureşti, în 1948, sub numele de Institutul de Petrol şi Gaze. Institutul a avut ca obiectiv principal, încă de la început, pregătirea specialiştilor cu studii superioare pentru principalele ramuri ale industriei de petrol şi gaze din România.Universitatea a obținut calificativul Grad de încredere ridicat în urma evaluărilor instituționale realizate de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior – ARACIS, în anii 2008 și 2013.

  În prezent, structura academică a UPG include 5 facultăţi:

  • Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor,
  • Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică,
  • Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie,
  • Facultatea de Ştiinţe Economice,
  • Facultatea de Litere şi Ştiinţe.

In brief

Activă din: 1948

Domeniu: Educatie

Cluster: Universitati

Contacte: 416

Organizații: 5

Țara: România

Prezență: Prahova