Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava

0

USV asigură un curriculum cuprinzător, cu mai mult de 120 de programe de studii la nivel de licenţă, masterat, doctorat, post-doctorat și formare continuă. USV este o instituţie de învăţământ superior de stat acreditată cu profil mixt (ştiinţe umaniste ale vieţii şi pământului, tehnice şi economice) ce oferă o educație universitară și post-universitară la standarde de înaltă calitate cu un cost relativ scăzut. USV are în componență 10 facultăţi: Drept și Științe Administrative, Educaţie Fizică şi Sport, Inginerie Alimentară, Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management, Istorie şi Geografie, Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, Silvicultură, Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, Ştiinţe ale Educaţiei.

In brief

Activă din:

Domeniu: 

Cluster: Universitati

Contacte:

Organizații:

Țara: România

Prezență: Suceava