Universitatea Tehnică de Construcții București

0

Universitatea Tehnica de Construcții București este o universitate tehnică pentru formarea specialiștilor cu pregătire superioară în domeniile inginerie civilă, ingineria instalațiilor, inginerie mecanica/mașini și utilaje pentru construcții, ingineria mediului, inginerie geodezică, inginerie și management și ingineria sistemelor. Universitatea Tehnică de Construcții București are 7 facultăți dintre care 6 cu predare în limba româna și una cu predare în limbi străine (engleză sau franceză).

In brief

Activă din: 1864

Domeniu: Educatie

Cluster: Universitati

Contacte: 386

Organizații: 7

Țara: România

Prezență: București