Universitatea Tehnică de Construcții București

0

Universitatea Tehnica de Construcții București este o universitate tehnică pentru formarea specialiștilor cu pregătire superioară în domeniile inginerie civilă, ingineria instalațiilor, inginerie mecanica/mașini și utilaje pentru construcții, ingineria mediului, inginerie geodezică, inginerie și management și ingineria sistemelor. Universitatea Tehnică de Construcții București are 7 facultăți dintre care 6 cu predare în limba româna și una cu predare în limbi străine (engleză sau franceză).

Pentru a vedea acest conținut trebuie să fiți logat și să aveți drepturi de acces pe acest tip de comunitate.

Admin

Persoana contact: Radu Văcăreanu

Functie: Rector, Organizatie: Universitatea Tehnică de Construcții București

Tel: 0212421161 E-mail: cabinetrector@utcb.ro

Adresa: Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124, cod 020396, Sector 2, Bucuresti

 

Instrumente și canale de comunicare

Instrumente de comunicare: Conturi sociale, Evenimente, Website

Canale de comunicare: Facebook/Altă rețea, Poștă, Telefon

Sondaj: 

Limbi de comunicare: Română, Engleză, Franceză

Instrumente digitale

Știri

In brief

Data lansării: 1864

Cluster: Educatie

Tip: 

Contacte: 386

Organizații: 7

Țara: România

Prezență: București

 

CA agregată organizații: 

Nr. angajați agregat: 

Nr. filiale: 

Nr. membri/filială: 

 

Analitice digitale

Sessions: 

Pageviews: 

Users: 

Bounce rate: 

Oportunități promovare: 

Preț minim: 

Preț maxim: 

Nr. newslettere anual: 

Nr. abonați: 

Rata de deschidere: 

Rata de click: 

Nr. mediu articole: 

Oportunități promovare: 

Preț minim: 

Preț maxim: 

Nr. Rapoarte anual: 

Nr. abonați: 

Rată de deschidere: 

Rată de click: 

Oportunități promovare: 

Preț minim: 

Preț maxim: 

Likes: 7557

Followers: 8433

Followers: 12494

 

Followers: 1172

Subscribers: 741

 

Followers: 

 

Evenimente

Număr (anual): 

Nr. mediu participanți/ediție: 

Tip Events: 

Categorii: Workshop-uri, Conferințe

 

On-demand?: 

Oportunități de promovare: 

Preț minim promo: 

Preț maxim promo: 

 

Proiecte

Nume: 

Audiență (nr.): 

Audiență (descriere): 

Obiective: 

Data început: 

Data sfârșit: 

Calendar acțiuni: 

Oportunități promovare: 

Preț minim promovare: 

Preț maxim promovare:   

 

Oameni

Lideri de opinie: 

Management comunitate

 • Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Văcăreanu- Rector al Universității Tehnice de Construcții București
 • Prof univ. dr. ing. Alexandru Aldea- Președintele Senatului Universității Tehnice de Construcții Bucureșt
 • Conf. univ. dr. ing. Mădălina Mirela Stoian- Prorector – patrimoniu, politici de resurse umane si administrative
 • Prof. univ. dr. ing. Laurențiu Rece- Prorector – management academic şi de asigurarea calităţii
 • Conf. univ. dr. ing. Florin Băltărețu- Prorector – cercetare ştiinţifică și relații internaționale
 • Ș.l. univ. dr. ing. Cezar Alexandru Vlăduț -Prorector – activităţile studentești, IT, comunicare și imagine
 • Prof. univ. dr. ing. Loretta-Giulia BatalI- Director Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat
 • Ec. drd. Monica Florentina Calopereanu- Director General Administrativ

Parteneri

 • Henkel
 • SCCERBASU
 • MiTek
 • camusat
 • APANOVA
 • ORACLE
 • Siemens
 • Omega Trust
 • TSG
 • Wago