Universitatea Transilvania din Brașov

0

Universitatea înglobează Facultatea Design de produs și mediu, Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor, Facultatea de Design de mobilier și inginerie a lemnului, Facultatea de Inginerie mecanică, Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial, Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere, Facultatea de Știinta și ingineria materialelor, Facultatea de Drept, Facultatea de Educație fizică și sporturi montane, Facultatea de Litere, Facultatea de Matematică și informatică, Facultatea de Medicină, Facultatea de Muzică, Facultatea de Psihologie și științele educației, Facultatea de Sociologie și comunicare, Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor, Facultatea de Alimentație și turism și Facultatea de Construcții.

In brief

Activă din: 1991

Domeniu: Educatie

Cluster: Universitati

Contacte: 91

Organizații: 18

Țara: România

Prezență: Brașov