Cine suntem noi?

 Noi suntem OAMENI SI COMPANII SRLinregistrata la ORC sub nr.  J22/973/2000, CUI 13611073 (denumita in continuare “OSC” si/sau „Societatea”), avand datele de contact precizate mai jos

Cum ne puteți contacta?

Ne puteți contacta la urmatoarele date de contact:Email: gdpr@oamenisicompanii.roAdresa: Strada Spital Pașcanu, nr. 15, Iași, cod 700373, Jud. Iași

Ce ne propunem să vă comunicăm?

Dorim sa vă tinem la curent cu noutatile privind produsele si serviciile oferite, respectiv in legatura cu produse si servicii ale partenerilor nostri, sa vă anuntam cu privire la organizarea de evenimente, sa vă transmitem comunicari adaptate intereselor dumneavoastră, invitatii de participare la evenimente, oferte, promotii, articole PR, sa efectuam sondaje de opinie, chestionare de satisfacție, informari și comunicări personalizate si altele similare.

Prin ce canal de comunicare?

Prin poștă electronică la adresa de email de pe care răspundeți

Prin telefon, in masura in care il prelucram

Datele pot fi colectate direct de la dumneavoastră si/sau din alte surse precum membrii comunitatilor noastre, furnizori sau parteneri, alte surse disponibile public precum ORC, ANAF, mass media, site-uri de retele sociale cum ar fi dar fara a se limita la Facebook, LinkedIn,  site-uri de specialitate ale unor organizatii diverse, ONG-uri, asociatii profesionale, analize, materiale si alte asemenea disponibile publicului prin Internet.

Care este semnificația acordului dumneavoastra?

Prin raspunsul dumneavoastră afirmativ la acest mesaj, ne dați consimțământul pentru a utiliza datele dumneavoastră de contact in scopul transmiterii de comunicari comerciale ulterioare, informații personalizate intereselor specifice, in scopuri de promovare si marketing, oferte și alte comunicări similare personalizate.

Cum puteți solicita încetarea transmiterii de comunicari comerciale? *Aveți in permanenta, în mod gratuit și facil, posibilitatea de a renunta la primirea acestor comunicari din partea Societatii fie prin transmiterea unei solicitari scrise in acest sens pe oricare din modalitatile de contact de mai sus, fie cu ocazia fiecărui mesaj primit de la Societate in baza acestui acord dand reply cu mentiunea ca doresti revocarea acestui acord ori accesând link-ul dedicat din subsol, dupa caz.

 

In urma acestui acord nu veți primi newsletere automate de la noi. Abonarea la si dezabonarea de la newslettere se face separat. In masura in care consimtamantul a fost acordat separat (de exemplu pe tipuri de comunicari comerciale, pe anumite prelucrari de date si scopuri, etc), este posibil ca retragerea acestuia sa se faca de asemenea in mod distinct. In consecinta, daca vă manifestați dreptul de a vă retrage consimtamantul cu privire la primirea unei anume comunicari (de exemplu a unui newsletter), exista posibilitatea de a primi in continuare comunicari din partea Societatii aferent unei liste distincte de comunicare (cum ar fi rapoartele digitale destinate membrilor fiecarei comunitati in parte, invitatii la evenimentele comunitatilor profesionale in care sunteți membru). Societatea va ofera astfel dreptul de retragere a consimtamantului punctual pentru acele comunicari pe care nu le mai doriți, avand posibilitatea de a primi in continuare doar mesajele de interes pentru dumneavoastră, cu exceptia situatiei in care precizați ca dreptul de retragere a consimtamantului vizeaza mai multe situatii pentru care v-ați acordat consimtamantul, cu mentionarea expresa a acestora.

Aveti dreptul de a solicita OAMENI SI COMPANII, în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, accesul la acestea, dreptul la rectificarea sau ștergerea acestora, la restricționarea prelucrării, dreptul de a va opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor precum și dreptul de a depune plangere in fata autoritatii de supraveghere vizata. Mai multe detalii privind drepturile dumneavoastra precum si alte informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal se regasesc in Nota de informare disponibila permanent pe https://www.oamenisicompanii.ro/nota-de-informare-generala-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal/