Curs MAP – Managementul Actual ȋn Prevenţia Cardiovasculară

Cursul este dedicat profesioniștilor din domeniul medical. Printre invitați vor fi reputați lectori și moderatori, lideri în domeniul lor activitate, care vor facilita schimbul de informații științifice și bune practici între medicii de diverse specialități.

În cadrul cursului SRC vor fi dezbătute diverse teme: despre cum bolile cardiovasculare pot fi prevenite, despre cum recuperarea bolilor cardiovasculare salvează vieţi, despre cum echipele intredisciplinare trebuie să aibă obiective commune, despre optimizarea managementului pacienților prin evaluarea de risc CV, prin diagnosticul si intervenţia precoce, prin adresarea către programele de recuperare CV.

  • Data înscrierii: iunie 10, 2021

The event is finished.