RoMedINF 2021

Societatea Română de Informatică Medicală (SRIM), întrunindu-se la cea de a 36-a Conferinţă Naţională cu participare internaţională, RoMedINF 2021, desfăşurată online, a analizat şi dezbătut situaţia actuală a domeniului informaticii medicale pe plan naţional.

S-a constatat, cu satisfacţie, că există colective cu intensă activitate de cercetare şi foarte bune rezultate, atât prin participări la proiecte internaţionale cât şi pe teme interne, se arată într-o declaraţie a SRIM. Totodată s-a subliniat şi suportul primit din partea unor instituţii locale, precum şi din partea Academiei de Ştiinţe Medicale.

The event is finished.