Marketing and Communication Solutions addressing +100 Business & Professional Communities

Regista este un software de evidență a registrului de intrări și ieșiri dintr-o organizație, ce asigură clasificarea, distribuirea și repartizarea registraturii electronice către angajați pentru puncte de vedere, rezoluții, informare și rezolvare.