Vânzări
Proiectăm și administrăm comunități care agregă grupurile țintă din care partenerii noștri doresc să-și atragă noi clienți. Aceste grupuri țintă pot fi anumite categorii profesionale, sau pot fi persoane din diverse domenii de activitate. Derulăm programe care ajută la creșterea continuă a numărului de membri și la menținerea unui nivel ridicat de interacțiune cu aceștia.
Advocacy
Proiectăm și administrăm comunități pentru organizațiile care doresc să participe la modernizarea politicilor publice din diverse domenii, încercând să asigure un echilibru etic între nevoile comunității și beneficiile economice. Pentru aceste organizații, comunitățile noastre de advocacy asigură agregare și interacțiune cu lideri de opinie, factori de decizie și experți.
Brand angajator
Organizațiile care doresc să-și promoveze mai bine brandul de angajator utilizează comunitățile noastre personalizate pentru a crește calitatea comunicării cu grupurile țintă din care se fac recrutările. În cadrul acestor comunități se discută împreună cu specialiști despre piața muncii, despre așteptările companiilor și ale angajaților și se promovează valorile organizației.
Loializare
Utilizăm comunități personalizate pentru a comunica eficient cu diverse grupuri de parteneri ai organizației, cum sunt furnizorii sau clienții. Calitatea programelor pe care le derulăm în interiorul comunităților permite organizației să construiască și să întrețină relații pe termen lung cu acești parteneri și oferă un cadru eficient pentru atragerea clienților potențiali.
Cercetare
Dezvoltăm și administrăm comunități personalizate pentru organizațiile care doresc să testeze soluții sau servicii în anumite grupuri țintă. Programele și activitățile pe care le derulăm în cadrul comunităților ajută organizațiile să facă studii și analize mai eficiente decât alte tipuri de instrumente similare și să ia decizii de management în legătură cu produsele și cu piața cărora li se adresează.
CSR
Tot mai multe organizații derulează programe de CSR care implică un număr mare de grupuri țintă și de parteneri. Pentru a crește eficiența derulării și promovării unor astfel de programe recurente, organizațiile apelează la conceptul de comunitate personalizată. În cadrul unei astfel de comunități asigurăm un nivel ridicat de interacțiune între membri, comunicare continuă și creșterea vizibilității publice.
abordare integrată

Un ecosistem avansat de marketing

01
Comunități
Administrăm peste 100 de comunități profesionale, business si premium consumer. Comunitățile acoperă un număr mare de industrii, domenii de activitate și arii geografice.
02
Digital
Administrăm 42 de platforme digitale pentru comunicare cu grupurile țintă și promovarea comunităților. Platformele au asociate newslettere și conturi social-media.
03
Activități
Fiecare comunitate are activități proprii, online sau offline. Activitățile sunt periodice, pe teme de interes și cu implicarea membrilor comunității.
04
Studii de caz
Peste 100 de studii de caz demonstrează eficiența comunităților personalizate. 

Experiență